ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานวันเด็ก “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” เทศบาลตำบลหินตกขอเชิญร่วมงา (อ่าน 115) 17 ธ.ค. 63
เจ้าหน้าที่ ธกส. มามอบทุนอาหารกลางวันที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก ให้กับตัวแทนนักเรียน (อ่าน 124) 18 พ.ย. 63
กำหนดการปิดภาคเรียนที่1และเปิดภาคเรียนที่2 (อ่าน 125) 18 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตกที่เข้าร่วมการทดสอบกับบริษัทเสริมปัญญา (อ่าน 157) 22 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลหินตก ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 156) 20 ต.ค. 63
แนะนำโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 154) 06 ต.ค. 63
อบต. ควนรู จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตก (อ่าน 159) 09 ก.ย. 63
อบต .ท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของ ศพด.เทศบาลตำบลหินตก (อ่าน 139) 31 ส.ค. 63
ขอแสดงความยินดี กับ ดญ.ศิริมา มีบุญลาภ ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ลำดับที่ (อ่าน 131) 08 มิ.ย. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตกยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพชรบุรี (อ่าน 164) 13 ก.พ. 63